Публикация

Лечението на деца с мукополизахадидоза е подсигурено

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има готовност да осигури заплащането на медикаменти за лечение на Мукополизахадидоза.


НЗОК започва да заплаща за лечението на това рядко заболяване след като диагнозата мукополизахаридоза беше включена в Наредба №38 на Министерството на здравеопазването, а необходимият лекарствен продукт за цитираната диагноза (Elaprase) бе включен в Приложение №1 на Позитивния лекарствен списък.

Лечението ще се отпуска по протокол IA. Изискванията за издаване на протокола за провеждане на ензим-заместваща терапия при пациенти с мукополизахаридоза тип II са готови и са публикувани на интернет страницата на НЗОК.Коментари