Публикация

УМБАЛ „Свети Георги” преструктурира клиниките си

Преструктуриране на три хирургични клиники в две, за да се запази най-високото трето ниво на компетентност предвижда Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги”.


След реорганизацията ще бъдат обособени клиники по обща и специална хирургия, обявиха от ръководството.

Повод за преструктурирането е анализът на финансовите резултати на три клинични звена. За да оптимизира работния процес и да реализира икономии, Съветът на директорите на най-голямото лечебно заведение в страната взе решение от 1 август 2012 г. на мястото на Първа, Втора и Трета хирургии да се обособят 2 нови клиники – по обща и по специална хирургия.

В продължение на една година І-ва и ІІІ-а клиники не са успели да реорганизират дейността си по начин, който да доведе до икономическа ефективност. От показателите на двете звена се вижда, че те имат сравнително ниска медицинска и икономическа ефективност и отчитат намаляване на оперативната активност.

Със структурната промяна ще се постигне намаляване на стопанските разходи за издръжка на клиниките. Също така ще се реализират икономии от Фонд „Работна заплата”, заради закриване на щатовете – близо 165 хил. лева годишно. Ще се спести и от бъдещи нови инвестиции и поддръжка на медицинско оборудване.

Очакваният резултат е оптимизация на персонала, заплатите и работното време на хирургичните екипи и анестезиолозите. Същевременно с това ще има по-големи приходи, което от своя страна ще доведе до по-добро възнаграждение на заетия персонал.

Коментари