Публикация

Ще се осигурят средства за лечението на още 41 деца

41 заявления за лечение одобри на последното си заседание Общественият съвет към "Фонд за лечение на деца".


Девет деца ще се лекуват в чужбина за първи път, а други шест деца ще заминат за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина. 24 деца ще бъдат подпомогнати за лечението им в България. Фондът одобри и два случая за доплащане на лечението.

Общият размер на утвърдените средства е 592 076.08 лв. От началото на годината Фондът е одобрил за лечение 342 деца като отпуснатите средства са 6 милиона лева.

Коментари