Публикация

НЗОК прие корекции в прогнозните бюджети на болниците

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) прие на свое заседание корекции в прогнозните бюджети на част от лечебните заведения за болнична помощ.


Решението е взето на база направен анализ на разходите през първото полугодие.
С 5% ще бъдат актуализирани бюджетите на 190 болници, които са използвали възможността през второто тримесечие да изразходват авансово 5% от средствата, определени им за трето тримесечие. С актуализацията НЗОК им възстановява тези средства, които са на обща стойност 8 млн. лв.

По предложение на директори на районни здравноосигурителни каси и след направен анализ от комисия в НЗОК на други 17 болници са разпределени допълнително над 3 млн. лв. Това са болници, на които първоначално са определени занижени прогнозни бюджети и такива, при които има нарастване на пациентите през летния сезон (област Варна и Бургас).

Неизразходвани средства от други 165 болниците през първото и второто тримесечие ще бъдат възстановени  в резерва на НЗОК, който се заделя още в началото на годината и се изразходва само за болнична помощ. От този  резерв след анализ на изпълнението на бюджета за деветмесечието ще бъдат направени и преразпраделенията за последното тримесечие на годината.

Само от едно новоразкрито частно лечебно заведение  в София ще бъдат възстановени  5 млн. лв., които са били определени като прогнозен бюджет, но не са усвоени от него. Общо неусвоените средства са 11 млн. лв.

През месец май бяха преразпределени на болниците допълнителни 16 млн. лв.

Коментари