Публикация

Безплатни профилактични прегледи за рак на кожата

Продължават безплатните профилактични прегледи за рак на кожата.


В „СБАЛ по Онкология” продължават целогодишните безплатни профилактични прегледи за рак на кожата.

Цел на профилактичните прегледи:

- Да се откриват злокачествени тумори на кожата в ранен стадий.

- Да се подобри колаборацията с личните лекари и други специалисти в областта на онкодерматологията.

Ред на провеждане на прегледите:

- Всеки човек, който забележи промяна на съществуващо кожно образувание или появата на ново, се обръща към личен лекар, дерматолог или друг специалист.

- Лекарят преценява дали има съмнение за тумор или предраково заболяване. Насочва пациента с талон за консултация /не направление на НЗОК/.

- Пациентът си записва час за преглед в СБАЛО и задължително след консултацията се връща при насочилия го лекар с поставената диагноза.

Прегледите ще се извършват след предварително записване всяка работна седмица, в дните сряда, четвъртък и петък от 10 до 11 ч. Записвания се правят всеки работен ден на тел. 02/ 80 76 321 от 10 до 11 ч.
 

Коментари