Публикация

44 акта за нарушения и 868 предписания, свързани с тютюнопушенето

44 акта за констатирани нарушения на забраните за тютюнопушене са издали регионалните здравни инспекции в страната през периода 01- 30 юни.


Здравните инспектори са извършили 26 375 проверки на 25 132 обекта като на места са извършвани повече от една проверка. Издадените предписания са 868. Проверени са 6 005 обекта за хранене и развлечение, 2 470 детски и учебни заведения, 8 161 лечебни и здравни заведения.

Предмет на контрол са били 8 438 други видове обекти с обществено предназначение - обществени и административни сгради, спортни обекти, хотели, социални домове, аптеки и дрогерии, обекти за търговия, хранителни обекти, игрални и интернет зали, фризьорски и козметични салони, оптики, площадки за игра, плувни басейни, транспортни средства, студентски общежития, театри и кина.

 Съставените актове са наложени за нарушения на забраната за тютюнопушене в заведения за хранене и развлечение – кафе, сладкарница и казино, във фризьорски салон, лечебни заведения, читалище и кметство.

Издадените 868 предписания са за предприемане на организационни и информационни мерки от директорите на училища, собствениците на обекти за хранене и развлечения и работодатели за стриктно спазване на забраната за тютюнопушене в обекти за хранене и развлечение, училища, администрации, както и в помещения с обособени работни места.
 

Коментари