Публикация

Фондът за асистирана репродукция е финансирал 1523 процедури

До края на юни 2316 жени са получили заповеди за започване на ин витро процедури от Център „Фонд за асистирана репродукция.


Това се посочва в отчета на Фонда за първото шестмесечие на годината. Осигурено е финансиране на 1523 процедури в 24-те лечебни заведения, с които Фондът има сключени договори. 

През 6-те месеца на годината след ин витро процедури и последваща бременност са родени 436 деца. Към момента 472 жени са бременни след успешно проведени процедури.

Общо през периода Фондът за асистирана репродукция е одобрил 2255 заявления за първи, втори и трети опит, част от които са подадени в края на 2011 г. В същото време през тази година постъпилите заявления от пациенти са 2085.

Изразходваните средства за дейността на Фонда от 1 януари до 30 юни са в размер на 6 467 945 лв. През този период работата на Фонда е била проверявана 4 пъти.

С промени в Правилника на Фонда за асистирана репродукция от  8 юни т.г. срокът на валидност на заповедите за финансиране за инвитро процедурите беше увеличен от шест месеца на една година. По този начин по-голям брой жени с репродуктивни проблеми  получават шанс да имат свое дете. 

Освен пациентките със злокачествени заболявания, с предимство при разглеждане на заявленията вече се ползват и жени, които имат други медицински причини. Общественият съвет разглежда всеки конкретен случай след представяне на необходимата медицинска документация. 

С други промени в Правилника беше облекчен и административния ред за получаване на документите, даващи право на финансиране от Фонда за асистирана репродукция.

Коментари