Публикация

Касата е осигурила достатъчно направления за специалист

През 2012 г. няма намаление на средствата за консултации със специалист и медико-диагностични изследвания.


За първо, второ и трето тримесечие са разпределени същите стойности, както и през предходната година.

Има увеличение на направленията за високоспециализирани медицински дейности (ехокардиография, доплер и др.) с 45 %, спрямо същите периоди на 2011 г., като от тази година личните лекари имат право да издават направления за тях, с цел подобряване на достъпа и качеството на оказаната медицинска помощ на хронично болните пациентите.

До този момент в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) не са постъпвали сигнали от страна на пациенти или лекари, свързани с липса на достатъчно направления.

В случаите, когато лекарите преценят, че имат необходимост от допълнителни направления, те трябва да подадат мотивирани искания до  директорите на районните здравноосигурителни каси.

Ръководството на НЗОК гарантира, че до края на годината пациентите ще могат да се консултират със специалист или да си направят необходимите изследвания, когато имат нужда от това. За целта средствата за специализирана медицинска помощ  и изследвания ще бъдат разпределени по най-справедлив и ефективен начин.

Коментари