Публикация

Продължават проверките за спазването на забраната за тютюнопушене

9 наказателни постановления на обща стойност 2700 лв., 4 акта и 77 предписания за констатирани нарушения на забраните за тютюнопушене са издали регионалните здравни инспекции в страната в периода 14 юли - 20 юли.


Здравните инспектори са извършили 4341 дневни и нощни проверки на 4195 обекта.
Проверени са 1074 обекта за хранене и развлечение, 313 детски и учебни заведения, 1179 лечебни и здравни заведения.

Предмет на контрол са били 1615 други видове обекти с обществено предназначение - обществени и административни сгради, спортни обекти, хотели, социални домове, аптеки и дрогерии, обекти за търговия, хранителни обекти, игрални и интернет зали, фризьорски и козметични салони, оптики, площадки за игра, плувни басейни, транспортни средства, студентски общежития, театри и кина. Здравните инспектори са проверили и 128 открити обществени места - прилежащи терени и тротоари на ОДЗ и ЦДГ, площадки за игра, и др.

Съставените 4 акта са наложени на физически лица. Те са били глобени, тъй като са нарушили забраната за тютюнопушене в пералня, бар, казино, пенсионерски клуб.

Издадените 77 броя предписания са за предприемане на необходимите организационни мерки за стриктно спазване на пълната забрана за тютюнопушене в детски ясли, детски градини, училища, аптеки, административни учреждения, банки, РЗОК, инспекции по труда, кафе-аперитиви.

Коментари