Публикация

Чаша кафе за 100 евро

Не само защото се получава чрез специфична биопреработка, но и защото е на доста солена цена, „Копи Лувак” е рядко употребявано по света.


Става въпрос за диви горски бозайници – цибетки, които обичат да похапват зелени кафеени зърна. Но в стомаха им се смила единствено обвивката на зърната, а сърцевината се изхвърля по естествения за чревния тракт начин.

Това става на остров Суматра, където местните жители са се научили да събират изпражненията на цибетките, да мият изходените кафеени зърна, да ги пекат и смилат, след което да правят с тях доходна търговия, обвита в цялостна легенда.

Дали наистина „Копи Лувак” е изключително на вкус или заради начина на приготвянето си е станало известно, могат да кажат само хората, които са го опитвали. Смята се, че тъкмо екскрементите на цибетките, примесени със стомашните им сокове, придават богатия му, пищен вкус.

Годишната реколта от този „сорт” е едва около 200 килограма, а една чаша се прави от 7 грама мляно кафе. Това означава около 28 хиляди чашки годишно. Цената на едно кафе е около 100 евро. Затова то се предлага само в Лондон, Париж и Москва.

Коментари