Публикация

Фондът за лечение ще финансира още 40 деца

40 заявления за лечение одобри на последното си заседание Общественият съвет към "Фонд за лечение на деца".


Девет деца ще се лекуват в чужбина за първи път, а други три деца ще заминат за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина.

Едно дете ще бъде подпомогнато за извършване на чернодробна трансплантация в Медицински университет Хановер, Германия.

26 деца ще бъдат подпомогнати за лечението им в България, а едно дете ще бъда подпомогнато за доплащане на лечението в Германия.

Общият размер на утвърдените средства е 406 228.70 лв. От началото на годината Фондът е одобрил за лечение 382 деца като отпуснатите средства са 6.4 милиона лева.

Коментари