Публикация

Национален хепатитен план

Създаването на Национален хепатитен план поставя България сред лидерите в областта на формиране на новите политики за превенция на заразните заболявания.


Това заяви заместник-министърът на здравеопазването Десислава Димитрова.

България е инициирала и е подписала резолюцията на Световната здравна асамблея за борба с хепатита. Тази българска позиция е получила международно признание и нашата страна има свой зам.-председател на Регионалния комитет на СЗО за Европа. Всички държави, подписали резолюцията са поели отговорността да създадат в следващите пет години национални програми за борба с хепатита.

България обаче е  първата държава от Източна Европа и третата държава на континента, която разработва такава програма, след Шотландия и Франция, където вече те действат, каза зам.-министър Димитрова. Тя изтъкна, че идеята за Национален хепатитен план има и регионални измерения като идеята е  общините у нас да се включат в програмата по начин, който е най-подходящ за населението от регионите.

Тази година СЗО фокусира вниманието върху хепатит С сред инжекционните наркомани и честото съчетание при тях с ХИВ инфекция. Целта на кампанията е да се подобри информираността на обществото за съпътстващите рискове при вирусните хепатити, а също и за  методите за ранна диагностика и предпазване.

По данни на СЗО около 9 милиона души в Европа са заразени с вируса на хепатит С.  Около 86 000 от тях умират ежегодно. В България всички видове вирусен хепатит подлежат на задължително съобщаване и отчет. През 2011 г. са регистрирани общо 6 258 случая на остри вирусни хепатити. Заболяемостта на 100 000 души е 83,39.  

Постижение за България е фактът, че още през 1992 г. е въведена  задължителната имунизация на новородените деца срещу хепатит Б. В резултат на това е постигнат висок ваксинален обхват от над 98 % и заболяемостта е изместена в активната възраст над 20 години.    

-brr-

Какво трябва да знаем за Хепатита:
Хепатитът се причинява от пет различни хепатитни вируси типове А, Б, С, Д и Е. Поради липсата на ясно откроими симптоми при повечето от заразените те често не знаят, че са заразени и че пренасят заразата. Хроничните хепатити В и С крият сериозни рискове от тежки усложнения и ако не бъдат лекувани, могат да доведат до цироза и рак на черния дроб.  

Хепатит А
- Хепатит А е вирусна чернодробна болест, която протича предимно леко.
- На глобално ниво се предполага, че 1,4 милиона души годишно се заразяват хепатит А.
- Вирусът на хепатит А се предава с поглъщането на заразена храна и вода, както и чрез директен контакт със заразен човек.
- Хепатит А се свързва с липсата на чиста вода и ниска хигиенна култура.
- Епидемиите могат да бъдат много обширни и да причинят сериозни икономически последици.
- По-добри хигиенни навици и ваксината за хепатит А са най-ефективните способи за борба с тази болест.

Хепатит Б
- Хепатит Б е вирусна инфекция, която атакува черния дроб и може да причини остро или хронично заболяване.
- Вирусът се предава чрез контакт с кръв или други телесни течности на заразен човек.
- 2 милиарда души по целия свят са били инфектирани с вируса и около 600 хиляди души. годишно умират от последствията от хепатит Б.
- Вирусът на хепатит Б е 50 до 100 пъти по-заразен от вируса на ХИВ.
- Хепатит Б е предотвратим чрез ваксина.

Хепатит С
- Хепатит С е чернодробно заболяване, причинено от вирус.
- Хепатит С може да варира от леко заболяване, продължаващо няколко седмици, до сериозно състояние за цял живот, което може да доведе до цироза или рак на черния дроб.
- Вирусът на хепатит С се предава чрез контакт със заразена кръв.
- В глобален мащаб около 150 милиона души са хронично инфектирани с вируса на хепатит С и повече от 350 хиляди души годишно умират от заболявания, свързани с хепатит С.
- Хепатит С е лечим чрез прилагането на антивирусна терапия.
- Все още не съществува ваксина срещу хепатит С, но научната работа продължава.
" }-->

Коментари