Публикация

Живот без интернет?

Американски учени решили да проверят как ще реагират хората, активно участващи в социалните мрежи, ако бъдат лишени от достъп до интернет.


 В допитването участвали 4 хил. души (равен брой жени и мъже), тясно свързани с глобалната мрежа. 67% от  доброволците заявили, че ще сменят държавата, в която живеят, и ще отидат там, където няма проблеми с интернет. За тях непрекъснатото присъствие в социалните мрежи е много по-важно от привързаността към родината и патриотизма. 14% от участниците в допитването били категорични, че ще изпаднат в депресия, защото не знаят с какво да се занимават. 11% биха се радвали на подобно събитие, защото осъзнават зависимостта си от интернет. 6% биха сменили глобалната мрежа с компютърни игри. А почти 2% от пристрастените към социалните мрежи са споделили, че без виртуалното общуване ще сложат край на живота си. Между потенциалните самоубийци преобладават жените – 64 от 78 души.

Коментари