Публикация

По-подробно за цезаровото сечение

Въпреки че няма проучвания, които да подкрепят конкретен лимит за повтарящи се раждания чрез Цезарово сечение, повечето жени могат да се подложат безопасно на операцията до три пъти.


 Въпреки това се смята, че всяко следващо Цезарово сечение е по-сложно от предходното. За някои жени рискът от хирургични усложнения като инфекции или тежки кръвотечения се увеличава съвсем малко от всяко следващо оперативно раждане. Ако сте имали дълго и трудно физиологично раждане преди първото Цезарово сечение, следващото секцио може да се окаже по-щадящо физически в сравнение с ново естествено раждане.

За други жени, които например имат сериозни сраствания от предишни операции или лошо зарастващи тъкани, рискът от следващи Цезарови сечения може да се окаже чувствително по-голям.

Като цяло основните проблеми при повтарящи се оперативни раждания включват:

• Отслабена маточна стена. Всеки разрез върху матката оставя слабо място. Това може да попречи при бъдещи бременности.

• Проблеми с плацентата. Колкото повече Цезарови сечения е преживяла една жена, толкова повече се увеличава рискът от неправилно функциониране на плацентата при следващи бременности, например прекалено здраво свързване с маточната стена (placenta accreta) или пълно или частично покриване на страна на плацентата на маточната шийка (placenta previa).

• Увреждания на пикочния мехур. Те са рядко срещани при първото секцио, но стават по-чести при следващи оперативни раждания. Повишеният риск се дължи на ръбцовата тъкан след първата операция, която причинява сраствания между мехура и матката.

• Силни кръвотечения. Те са възможни дори и след единствено Цезарово сечение, но рискът се увеличава с всяка следваща операция. Понякога може да се наложи отстраняване на матката след операцията, за да се спаси животът на жената.

В заключение – Цезаровото сечение е нормална и често правена операция. Но след третия път трябва внимателно да се преценят рисковете.

 

Коментари