Публикация

Фондът за лечение ще отпусне пари за още 29 деца

29 заявления за лечение одобри на последното си заседание Общественият съвет към "Фонд за лечение на деца".


Три деца ще се лекуват в чужбина за първи път, а други шест деца ще заминат за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина.

19 деца ще бъдат подпомогнати за лечението им в България, а едно дете ще бъда подпомогнато за доплащане на лечението.

Общият размер на утвърдените средства е 565 172,79 лв. От началото на годината Фондът е одобрил за лечение 411 деца като отпуснатите средства са близо 7 милиона лева.

Коментари