Публикация

Аз пея под.... душа

Човешкият гласов апарат е уникален музикален инструмент. Неговата необикновеност е в богатството на тембъра и тънкостта при изразяване на музикалните оттенъци.


Установено е, че само 15-20 процента от звука, който генерират гласните струни при пеене, излизат във външното пространство. Останалата част от звуковите вълни се поглъща от вътрешните органи, като предизвиква в тях вибрации. Този своеобразен масаж може да стимулира и подобри работата им.

Затова специалистите съветват да се пее по-често. Дори да нямаме перфектен слух и гласовите ни данни да не са блестящи.

Пеенето влияе благотворно не само на дихателния апарат, но и укрепва стените на кръвоносните съдове.
То се отразява благотворно и на психо-емоционалното състояние. Това е едно от вероятните обяснение на факта, че повечето певци са дълголетници.

Специалистите смятат, че мелодиите, доставящи радост на човека, имат благоприятно влияние върху сърдечно-съдовата система – забавят пулса, увеличават силата на сърдечните съкращения, разширяват съдовете и нормализират кръвното налягане.

Дразнещата музика предизвиква обратния ефект.

Преобладаването на дисонанси в музиката създава усещане за несъгласуваност, предизвиква рязко психо-емоционално напрежение и създава предпоставки за възникване на болести.

Установено е, че най-благотворно въздействие върху човешкия организъм имат пианото и цигулката.

Английско изследване показва, че произведенията на Моцарт и Бетовен помагат за по-бързото заздравяване на стомашната язва.

Специалистите са единодушни, че интересът и любовта към музиката са важна част от здравословния начин на живот, защото тя им влияе позитивно на духа и тялото.

Коментари