Публикация

Как да научим детето да се държи добре?

След първите си месеци, прекарани основно в сън, малките деца влизат в период на активност.


Тази фаза се появява между 2 и 3-годишна възраст и се характеризира с неконтролируеми действия – крясъци, хвърляне на разни предмети, неподчинение и всичко, което може да привлече вниманието.
Една от вероятните причини за това е зона в мозъка, която на тази възраст още се развива. Има упражнения, които да направят децата по-спокойни и дисциплинирани.

Наситеността на невронните мрежи в префронталния кортекс е голяма, а нивата на невротрансмитерите (химическата сигнална система на мозъка) са ниски. Затова някои деца се адаптират по-бързо, а други се справят по-трудно и създават проблеми с поведението си вкъщи или в училище.

Учени смятат, че определени умствени упражнения могат да научат децата в ранна възраст да бъдат по-спокойни и концентрирани. Това ще намали стреса у дома и ще подобри обучението им в училище.

Учените наричат тази способност изпълнителна функция. Тя включва три важни умения.

- Устояване на разсейване или забавяне на удоволствието от свършване на дадена дейност. Например, детето първо си написва домашните и след това пуска телевизора.

- Работна памет (възможността за съхраняване и обработка на няколко неща едновременно). Пример – пресмятане на прости математически задачи наум.

- Когнитивна гъвкавост – съобразяване с гледната точка на другите и адаптиране към промени в задачите за изпълнение.

Един от тестовете, с които да се развиват тези умения, се изпълнява на компютър – на екрана се появява червено сърце и децата трябва да натискат клавиши отляво или отдясно в зависимост от това в коя част на екрана се появи картинката. По-нататък правилата се променят и играта се усложнява. Когато сърцето се появи отляво, децата трябва да натискат клавиш отдясно. Този тест определя до каква степен децата могат да се саморегулират.

В някои детски градини в САЩ е въведена програма с упражнения. При смятане децата се разделят по двойки. Едното дете брои определено количество предмети и ги разделя, а другото проверява сумата. Двойната проверка се прави за подобряване на концентрацията.

Друго упражнение научава децата да се изслушват. Едно дете разказва история по картинки на друго дете, което не трябва да го прекъсва. След месец малките са привикнали с ролите си и се справят добре със самодисциплината.

Проучване показва, че децата, които правят такива упражнения, показват по-добри резултати в обучението си, по-концентрирани и по-дисциплинирани са.

Учените смятат, че и родителите могат да прилагат подобни упражнения у дома, за да подобрят изпълнителните умения на децата си (четенето на книги, пеенето на песнички, които описват дадени действия – сън, миене на ръце и други).

Коментари