Публикация

Който се учи, той ще сполучи... и ще бъде щастлив?

Един философ е казал, че образованието не е подготовка за живота, а самият живот.


С наближаването на първия учебен ден искаме да споделим с вас откритието, че образованието ще ви направи щастливи.

Изследвания на британски учени показват, че колкото по-висока е степента на образование, толкова по-уверени, способни и доволни от себе си се чувстват хората.

Високообразованите личности са щастливи от живота си и това не се дължи само на материалните придобивки и вратите, които се отварят пред тях, но и на придобитите познания и способности.

Академичната квалификация не е от такова значение, важно е какво правите с нея. Какви цели сте си поставили и как управлявате живота си. Добрата работа, високата заплата и скъпите придобивки не винаги участват в това щастие.

Образованието осигурява много повече от лъскава кола и маркови дрехи. Вие сами трябва да откриете своята частичка щастие, но имайте предвид, че трите висши образования не ви дават гаранция за успех.

Коментари