Публикация

Кърлежът изисква лекарска намеса

Интервю с доц. д-р Камен Плочев, началник на Клиниката по инфекциозни болести във Военномедицинската академия – София.


Доц. Плочев, имаше ли много инфекции, причинени от кърлежи в разгара на лятото?
Отбелязахме доста голям брой на хора, които се оплакваха, че са ухапани от кърлежи. Но по-притеснителното е, че са много и хората, които идват с клинични прояви на заболявания, причинени от членестоногите, а не помнят да са хапани от кърлежи. Това означава, че механизмите на разпространение на кърлежите вече не са само чрез тревите и кучетата, а участват и птиците.

Ако от прелитаща над човек птица върху него падне малкото имаго на кърлежа, той може и нищо да не заподозре, но да бъде ухапан и да развие инфекция. У птиците обикновено живеят младите форми на кърлежите, но и те се впиват и смучат кръв, защото така оцеляват, но доста по-трудно се забелязват. Освен това големите кърлежи предават по рождение на малките си причинителите на заразните болести. Така малките кърлежчета още от първия си ден носят например борелиите, които предизвикват лаймската болест.

Тогава как навреме да се реагира срещу опасността от тези инфекции?
Трябва да променим концепцията си за поведение при съмнение за предаване на инфекция от кърлеж. В момента изчакваме двайсет дни, за да видим дали в организма ще се създадат антитела срещу определена болест, и така се разкрива инфекцията, след което следва лечение. Сега още при идването на пациента с анамнеза за ухапване трябва да се вземат кръвни проби, за да се изключи възможността той и преди да е имал ухапване, от което да се развива заболяване. Ако резултатът е отрицателен, след двайсет дни се взима нова проба. Защото, ако човек пребивава в рискова от гледна точка на среща с кърлежи среда, често се случват многократни ухапвания и така наречените коинфекции.

Има ли ефективен начин за предпазване от кърлежови ухапвания?
Човешкото тяло трябва да е предпазено основно до коленете, например с плътни чорапи, както и главата и раменете чрез шапка с широка периферия. Преди излизане да се използват препарати за отблъскване на членестоноги. У дома да се прави оглед на тялото. Притежателите на домашни любимци трябва да минимизират контактите им с бездомни и непознати кучета и да ги разхождат по окосени треви. След разходка кучето трябва да се огледа и ако се видят кърлежи, да се вадят само с дебела ръкавица или най-добре от ветеринар. Специални предпазни мерки трябва да взимат ловците, както и занимаващите се с животновъдство. По отношение на военнослужещите, които също са в рисковата група, имаме специална програма за превенция и ранно лечение.

Какъв процент от ухапаните развиват инфекция?
На този въпрос е много трудно да се отговори обективно, защото не всички ухапани се обръщат към лекар. Но от идващите при нас след ухапване от кърлеж над 70 процента се оказват инфектирани с различни причинители на заболявания.  

Кое е най-честото?
Лаймската борелиоза, която, ако се открие навреме, се лекува успешно. Но често ранните стадии се изпускат и се поставят различни други диагнози – най-често алергия, заради кожните обриви. Затова ние всяка година провеждаме обучение на колегите, за да мислят активно за кърлежови инфекции при съмнителните случаи.

А кое е най-тежкото заболяване, причинявано от кърлежи?
Кримската хеморагична треска, която е вирусно заболяване с много висока смъртност. При разгърнато заболяване се получават жестоки кръвоизливи от цялото тяло. И няма специфично лечение, само животоподдържащо. Преди време Националният център по заразни и паразитни болести произвеждаше хиперимунен серум срещу болестта, но сега няма финансиране. У нас има починали и около 10 медицински специалисти, които са се заразили при обслужването на болни с Кримска хеморагична треска.

Какво е правилното поведение, ако видим впит в тялото кърлеж?
Членестоногото трябва да бъде извадено от лекар, най-добре хирург. Не се хващайте на приказките за мазане на кърлежа с мазнини, въртене в различни посоки, дърпане и какво ли още не. И в никакъв случай кърлежът да не се пипа с голи ръце от самия ухапан или от околните.Коментари