Публикация

Безплатни прегледи за пациенти с бъбречно-каменна болест

На 21 септември (петък) в Пета градска МБАЛ Сдружението на пациентите с Бъбречно-каменна болест съвместно с Пета МБАЛ София, организира безплатни прегледи на пациенти с бъбречно-каменна болест, на които ще се определи метаболитната причина на заболяването.


България е ендемичен район за бъбречно-каменна болест (БКБ) и се характеризира със значително по-висока честота на заболяването от средната за Европа. Всяка година най-малко 40000  души образуват бъбречен камък – това е повече от броя на инфарктите и инсултите за година, взети заедно.
    
Целта на инициативата на Сдружението на пациентите с БКБ,  е   успешната и навременна диагностика, установяване на метаболитната причина за бъбречно-каменната болест и адекватно лечение на заболяването.

С нея са ангажирани водещи медицински специалисти - уролози  проф. д-р  Митко Цветков, Д-р Доков (завеждащ Урология),  Д-р Младенов и др. Прегледите и изследванията за пациентите за безплатни.


Коментари