Публикация

Конференция за неравенствата в здравеопазването

Неравенствата в сферата на здравеопазването са един от най-основните проблеми, засягащи страните в Европа, а те особено се изостриха в резултат на финансовата криза на континента.


Необходими са подходящи политики и действия, с които това може да бъде преодоляно, но при всички случаи работещи решения са невъзможни без прякото и активно участие на пациентите в лицето на техните представителни организации. Това заяви министърът на здравеопазването Десислава Атанасова на откриването на Първата конференция, посветена на проблема за неравенствата в здравеопазването в новите държави членки на ЕС „Политици и пациенти-заедно за промяна”.

Форумът се организира под патронажа на МЗ съвместно с д-р Андрей Ковачев, член на Европейския парламент и с подкрепата на Европейския пациентски форум и Националната пациентска организация в България. В двудневната среща участват пациентски организации от България и от новите страни-членки на ЕС, представители на европейски здравни институции, на съсловните организации на лекарите, стоматолозите и фармацевтите у нас.

В приветствието си към участниците в проявата министър Атанасова  посочи, че основна задача на политиците и експертите е пациентът да бъде поставян винаги в центъра на всяка дискусия и бъдещи решения.  Като примери за съществуващи неравенства бяха изнесени данни от здравната статистика, които сочат, че в различните страни нивата на детската смъртност под 1 година се различават до пет пъти. Различия има и по отношение на   продължителността на живота на мъжете и жените, които достигат съответно 14 и 8 години, каза министър Атанасова.

Тя изтъкна, че причините за неравнопоставеността в здравеопазването се крият в социално-икономическите условия на живот, образователния ценз, доходите, здравните грижи, превенцията, провежданите политики. Като особено значими бяха изтъкнати социално-икономическите фактори, които оказват определящо влияние върху качеството на живот в отделните държави. Пречка за достъп до здравни грижи са и липсата на здравни осигуровки, недостатъчните доходи, езикови и културни бариери, отбеляза здравният министър. С особена острота пред новите страни-членки стои и въпросът с кадрите в областта на здравеопазването, които заминават в развитите държави поради голямата разлика в заплащането и това изправя нашите здравни системи пред много сериозни предизвикателства, каза министър Атанасова.

Всички тези фактори императивно налагат решенията за преодоляване на неравенствата в здравеопазването да се дебатират широко, с участието на хората, които вземат решения, от една страна, и от друга – с хората, които потребяват здравните услуги-пациентите. От особена полза е този дебат да се прехвърли на институционално ниво, заяви на проведената дискусия министър Атанасова. Тя изрази подкрепа на идеята темата за неравенствата в здравеопазването да бъде обсъдена на специален форум в Европейския парламент, както и на предстоящата в България конференция на СЗО.

„Сходните проблеми на новите страни-членки изискват общи действия и Министерството на здравеопазването предлага България да стане домакин   на специален форум на министрите на здравеопазването от Източна Европа, където да начертаем общи действия за преодоляване на неравенствата”, заяви министър Атанасова. Работата на конференцията продължава с тематични сесии и утре, когато се очаква да бъде приета и специална резолюция за неравенствата в здравеопазването.

Коментари