Публикация

Фондът ще финансира лечението на още 78 деца

78 заявления за лечение одобри на последното си заседание Общественият съвет към Фонд за лечение на деца.


Три деца ще се лекуват в чужбина за първи път, а други 16 деца ще заминат за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина.

53 деца ще бъдат подпомогнати за лечението им в България, а шест деца ще бъдат подпомогнати за доплащане на лечението.

Общият размер на утвърдените средства е 790 374.28 лв. От началото на годината Фондът е одобрил за лечение 489 деца като отпуснатите средства са над 7,5 милиона лева.

Коментари