Публикация

Нарушено обоняние? Може да сте психопат

Хората предразположени към психопатия имат лошо обоняние, което показва неефективната работа на предната част на мозъка, твърди ново изследване.


Психопатията е сериозно личностно разстройство, което се характеризира с безсърдечие, склонност към манипулация, търсене на сензация и антисоциално поведение – все черти, които могат да бъдат открити при иначе здрави хора.

Проучванията показват, че такива хора страдат от функционален проблем в предната част на мозъка, до голяма степен отговорна за дейности като планиране, контрол на импулсите и действие в съответствие със социалните норми. Дисфункцията в тези области от мозъка се свързва с нарушено обоняние, допълват австралийските учени.

" }-->

Коментари