Публикация

Безплатни прегледи по случай Деня на сърцето

Националната кардиологична болница обявява „Ден на свободен достъп” по случай Световния ден на сърцето.


На 29 септември, събота, от 8 до 16 часа, медицинските специалисти от болничното заведение ще извършват безплатни прегледи на пациенти от цялата страна САМО след предварително записване на тел. (02) 9211 211. Не се изисква направление или друг документ за преглед.

Прегледите ще се извършват на първия етаж, в Диагностично-консултативните кабинети към Националната кардиологична болница:
- Кабинет № 53 към Отделението по електрокардиостимулация - извърша консултативни прегледи, прием и проследяване на пациентите с имплантирани електрокардиостимулатори или други подобни устройства, или насочени за преценка на необходимостта от поставянето им
- Кабинети № 54, 55 и 56 към Клиниката по кардиология – извършва прегледи на пациенти, насочени за преглед от кардиолог. 
- Кабинет № 57 към Клиниката по съдова хирургия и ангиология – извършва прегледи на съдово болни пациенти
- Кабинет № 58 към Клиниката по съдова хирургия и ангиология - извършва ултразвуково изследване на периферни артериални или венозни съдове 
- Кабинети № 59 и 62 са детски кардиологични кабинети към Клиниката по детска кардиология и детски болести 
- Кабинет № 63 е неврологичен кабинет към Клиниката по мозъчно-съдова патология
- Кабинет № 64 е кабинет за антикоагулантен контрол - Обслужва пациенти, които провеждат лечение с препарати, намаляващи съсирваемостта на кръвта (антикоагуланти)

За повече информация:
тел. 9211 211

Коментари