Публикация

Какво означава структурирано измерване на кръвната захар?

Ако искате да се справяте с диабета, трябва да сте добре запознати с начините за контрол на заболяването


  • Ако искате да се справяте с диабета, трябва да сте добре запознати с начините за контрол на заболяването
  • Трябва да знаете как физическата активност и начинът на хранене влияят на нивото на кръвната захар
  • Трябва да познавате вашата схема на лечение

Доброто лечение на захарния диабет е необходимо, за да можете да водите нормален и пълноценен начин на живот, да се чувствате бодър и работоспособен и да се предпазите от развитието на усложнения. С течение на времето лошо контролираният диабет уврежда очите, бъбреците, сърцето, води до намалено кръвоснабдяване и чувствителност на  краката.

Три са факторите, които са от значение за добрия контрол на диабета: така наречената гликемична триада.

Гликиран хемоглобин (HbA1C)

Гликираният хемоглобин отразява средните нива на кръвна захар през последните три месеца. За да се постигне добро качество на живот и да се сведе до минимум рискът от тежки усложнения, е необходимо стойностите на гликирания хемоглобин да се поддържат в нормалните граници под 7%. Стойности на гликиран хемоглобин над 7% са сигнал за спешно започване или промяна на лечението Ви. Те крият риск от увреждане на големите кръвоносни съдове, което причинява инсулт, инфаркт и гангрена, както и от увреждане на малките кръвоносни съдове, което води до слепота, увреждане на бъбреците и полиневропатия.

Кръвна захар 2 часа след нахранване

Повишената кръвна захар 2 часа след хранене е най-ранният алармиращ признак за развитието на захарен диабет. Нейните нива оказват влияние върху стойностите на гликирания хемоглобин и повишават риска от сърдечно-съдови заболявания (високо кръвно налягане, инфаркт, инсулт). Стойностите на кръвната захар 2 часа след нахранване не трябва да бъдат по-високи от 8,0 mmol/l.

Кръвна захар на гладно

Измерването се прави след период от най-малко 8-12 часа без прием на храна и течности с изключение на вода. Стойностите на кръвната захар на гладно не трябва да надвишават 6,0 mmol/l.

Високата кръвна захар не боли, но подмолно, бавно и необратимо уврежда кръвоносните съдове и нервите!

Вашето лечение трябва да бъде съчетано с чест контрол на стойностите на кръвната захар, гликирания хемоглобин, нивото на мазнините в кръвта (мастния профил), телесното тегло, кръвното налягане и съпътстващите заболявания. Измерването на стойностите на кръвната захар се осъществява в лаборатория или самостоятелно с глюкомер и тест-лентички у дома.
Измерването на кръвната захар показва нивото й в момента на измерване. Може да се прави еднократно или като профил - с измерване на няколко кръвнозахарни стойности през денонощието според нуждите, възможностите и желанието.

Може да си направите структурирано измерване на кръвната захар:
• Измервайте кръвната си захар в три последователни дни.
• Колко пъти през деня и кога ще измервате кръвната захар зависи от схемата на лечение и от препоръките на ендокринолога.

Например:
- Два пъти през деня: сутрин на гладно и преди вечеря.
- Четири пъти през деня: сутрин на гладно, два часа след обяд, преди вечеря и през нощта между 02:00 – 04:00 часа.
- Осем пъти през деня: сутрин на гладно, два часа след закуска, преди обяд, два часа след обяд, преди вечеря, два часа след вечеря, преди сън и през нощта между 02:00 - 04:00 часа.
Внимателно запишете стойностите на кръвната си захар във Вашия дневник за самоконтрол.

Трябва да запишете и Вашата терапия и дози на лекарствата си за лечение на диабета. Ако сте на инсулиново лечение, не забравяйте да записвате дозата инсулин и времето на поставянето й.

След това определете дали има закономерност (повторяемост): висока или ниска кръвна захар, която се повтаря по едно и също време и през трите дни на структурираното измерване.

Проверете дали не сте направили грешка в диетата, в инжектираната доза инсулин (ако сте на инсулиново лечение), или сте имали необичайна физическа активност, или вирусна инфекция. Коментирайте резултатите с Вашия лекуващ ендокринолог, за да подобрите Вашето лечение.

Ако сте на инсулиново лечение, трябва да знаете следните правила за коригиране (промяна) на инсулиновите дози. Инсулиновите дози се коригират само когато има закономерност в отклоненията на кръвната захар.

• Ако сте установили закономерност (повтарящи се високи или ниски кръвни захари, по едно и също време и през трите дни), променете дозата инсулин, предшестваща инцидента, а не дозата на инсулина след измерването на кръвната захар.

• Винаги първо се коригират инсулиновите дози, които обуславят появата на хипогликемии (кръвна захар под 4 ммол/л), т.е. инсулиновата доза преди инцидента.

• Ако нямате хипогликемии, първата ви цел е сутрешната кръвна захар да е между 4,0 и 6,1 mmol/l. Нейното ниво зависи от вечерния инсулин.

- Преди да коригирате дозата на вечерния инсулин, се уверете, че не сте имали нощна хипогликемия, която води до висока сутрешна кръвна захар, така наречената реактивна хипергликемия (висока кръвна захар). Измерете кръвната си захар преди лягане и между 02:00-04:00 часа. Ако при измерванията установите хипогликемии, дозата на вечерния инсулин трябва да се намали. Това ще доведе до нормализиране на стойностите на кръвната захар сутрин на гладно.

- Ако нямате нощна хипогликемия, коригирайте дозата на вечерния инсулин.

• След нормализиране на кръвната захар на гладно трябва отново да направите структурирано измерване. Ако установите отново закономерно (повтарящо се) отклонение на кръвната захар в другите часове на деня, продължете да коригирате съответните инсулинови дози.

Коригира се само една инсулинова доза, предшестваща отклоненията на кръвната захар, а не тази след измерването.
• Еднократната промяна на инсулиновата доза може да е до 4-6 Е.
• При кръвна захар над 18-20 mmol/l незабавно се обадете на лекуващия Ви лекар.

Важно е да обсъдите резултатите от структурираното измерване на кръвната захар с Вашия лекуващ лекар.

Коментари