Публикация

Световен месец за борба с рака на гърдата

През октомври се отбелязва Световния месец за борба с рака на гърдата.


Честването на усилията за борба с тази болест, съвпада с обявяването на постиженията на Рош в лечението на ХЕР 2 положителен рак на гърдата. Те бяха обявени по време на 37-мият Конгрес на Европейското дружество по медицинска онкология (ESMO), който се провежда от 28 септември до 2 октомври 2012 г. във Виена.

На форума Рош доказа за пореден път своята лидерска позиция в лечението на ракови заболявания, като тази година за компанията най-важни са представените нови данни за персонализирано лечение на ХЕР 2 положителния рак на гърдата и рака на кожата.

Събитието е един от най-големите медицински форуми, и се посещава от над 15 000 делегати – лекари, медицински сестри, пациенти, журналисти. Като част от лекционната програма, Рош докладва нови данни за 13 свои лекарства - нови, както и вече утвърдени за лечение на различни видове рак.

ХЕР2 положителен рак на гърдата
След ключовото откритие през 1998 г. за блокиране на определени рецептори на агресивните тумори, този подход стана основното лечение за ХЕР2 положителен рак на гърдата. Данните, които бяха докладвани на ESMO 2012 отразяват, както това постижение, така и бъдещите нови подходи в лечението на агресивния рак на гърдата:  

- Допълнени данни, включително общи преживяемост от клиничното проучване фаза III EMILIA.
- Рош, заедно с Breast International Group (BIG) ще докладват и крайният анализ на 5000 пациенти, клиничното проучване фаза III HERA.
- Резултати от проучването PHARE (провеждано от French National Cancer Institute) също ще бъде докладвано на конгреса.

Рак на кожата
В миналото се очакваше пациентите с метастазирал меланом да живеят средно от 6 до 9 месеца след поставяне на диагнозата. Днес специфични таргетни (прицелни) лекарства помагат да се спре метастазирането на раковите клетки и да могат пациентите да живеят по-дълго:
- По време на ESMO 2012  бяха  съобщени и резултати от пилотно проучване при 24 пациенти с метастазирал меланом с положителен за BRAF V600 мутация туморен статус и симптоматични мозъчни метастази, който са били лекувани с таргетна терапия.Коментари