Публикация

За говоренето и шофирането

Слушането на човешка реч има силно влияние върху мозъчната активност.


Учените са стигнали до заключението, че разговорите по време на шофиране може критично да понижат концентрацията.

Изследванията сочат, че хората, които шофират необезпокоявани, са много активни в париеталния лоб на мозъка – област, която се свързва с усещането за пространство, преценяването на разстоянията и ориентацията за местоположение.
Когато се прибави слушане на реч, нахлува кръв в други части на мозъка, свързани главно с процеса на речта. При възбуждането на тези области се намалява с 40 активността на париеталния лоб.

Ако са въвлечени в разговор, шофьорите се отклоняват от пътя почти двойно по-често, в сравнение със случаите, в които са заети само с автомобила. При това инцидентите не са свързани с навлизащи насрещно коли, пресичащи деца или внезапни препятствия.

Според учените, при говорене по мобилен телефон е определящо не участието на ръцете, а раздвояването на вниманието между шофирането и разговора. Установено е още, че говоренето изисква повече внимание от слушането, особено ако е с човек извън колата.

Учените посочват, че в много отношения шофьорите, които говорят по мобилния си телефон зад волана, са по-опасни от пияните, независимо дали държат телефона на ухото си или използват слушалки.

Резултатите от изследването показват, че в сравнение с употребилите алкохол над нормата, разговарящите по телефона реагират с 18 процента по-бавно, независимо дали са със свободни ръце или с телефон до ухото.

Коментари