Публикация

Образно интракоронарно изследване в Света Екатерина

В СБАЛССЗ „ Св. Екатерина“ бе извършено уникално за страната образно интракоронарно изследване, базирано на принципите на Оптично кохерентната томография и по-специално на OFDI – оптично честотно домейн изобразяване.


Апаратурата е последно достижение на техниката, осигуряващо изображение с изключително висока разделителна способност, спомагащо за максимално прецизна диагностика и лечение на коронарните заболявания.

Икономическият ефект от използването й е значим, защото с нейна помощ могат да се оценява диагностично степента, локализацията и размерите на атеросклеротични плаки в коронарните артерии. Предварителната  оценка е нужна за определяне на лечебния подход- поставяне или не на стент, раздуване на балон, както  и за оценяване дали лечението е успешно и не се ли налага повторна коригираща намеса.

Методиката е достатъчно прецизна, за да се види отделната струна на стента и ако тя не е разположена правилно - да се коригира. По този начин се предотвратяват рестенози на лекуваното място и не се налага ранно повторно лечение на пациента. Това от своя страна спестява разходи на болницата и НЗОК.

Въвеждането на най-прецизната в този клас апаратура е залог за качественото лечение на пациента и икономии на здравен ресурс.

Коментари