Публикация

Нова система за диагностика на вируси

Нова напълно автоматизирана система за лабораторни изследвания на кръв ще бъде въведена за първи път у нас в Центъра за диагностика и анализ на вируси и вирози към ВМА.


Апаратурата разполага с максимално широк спектър от възможности за диагностика на инфекциозни болести и вируси. Техническите й параметри позволяват едновременна обработка на 25 реактиви – т.е. изследване на една пациентска кръвна проба за 25 вируса.

Диагностиката включва изследване на всички възможни вирусни инфекции – грип, херпес, хепатит, СПИН и др. В същото време апаратурата е и с висок капацитет на работа, като едновременно могат да се обработват до 120 кръвни проби.
          
Новата придобивка  дава възможност за бърза, адекватна и прецизна диагностика на възможно най-широк спектър вирусни инфекции. Постепенно лабораторният екип ще разширява нейните диагностични възможности,  които се реимбурсират  от НЗОК.

Коментари