Публикация

При нередности в здравната ни система – подавайте сигнал или жалба

През последните два дни (1 и 2 октомври), след участието на министъра на здравеопазването Десислава Атанасова в предаване по телевизията във връзка с излязлата информация за искани дарения от болници, към „Горещата линия” са се обърнали 114 пациенти от различни краища на страната.


53 от оплакванията са за принуждаване към нерегламентирани плащания в системата на здравеопазването. Сред тях има сигнали за непредвидено дарение за очна операция, за заплащане на сърдечна операция на дете, както и за допълнително заплащане на медицински услуги, които се поемат от Националната здравноосигурителна каса.
Министерството на здравеопазването призовава всички български граждани да подават писмени сигнали и жалби за нередности в системата на „Горещата линия“ на ведомството.

От създаването на „Горещата линия” всеки ден десетки българи търсят съдействие и помощ. Всяка една жалба се завежда в деловодството на МЗ и се разпределя за проверка към компетентните структури на министерството. По всички писмено депозирани сигнали и жалби се извършват проверки от съответните специализирани структури на Министерството – дирекции, регионални здравни инспекции, Изпълнителна агенция „Медицински одит” и Изпълнителна агенция по лекарствата. След приключването на всяка проверка на всеки гражданин  се предоставя конкретен отговор.

Експертите, работещи на „Горещата линия“,  напомнят, че за да се провери всеки отделен случай, е необходимо жалбоподателите да предоставят конкретна информация, която да позволи на проверяващите да извършат проучване на място.

Специализираното звено „Гореща линия“ на Министерството на здравеопазването за въпроси, жалби и сигнали на граждани - онлайн консултации е създадено през декември 2010 г. За времето на неговото действие до края на месец септември 2012 г. на „горещите телефони” (9301152, 9301253 и 9301259) и „горещия имейл” (goreshtalinia@mh.government.bg) на звеното са получени над 15 000  запитвания, сигнали и молби за съдействие, повече от 2500  имейла, от които над 250 жалби. 

За същия период са получени 212 жалби и сигнали за принуждаване към избор на екип, за предоставяне на дарения, на заплащане  за спешна помощ, за нерегламентирано плащане на медицински услуги.

Сред другите най-често срещаните въпроси, сигнали и жалби на граждани на „Горещата линия“ са:
- Липса на лекарствени продукти за онкологично болни и грубо отношение към тях
- Причини за повишаване цените на всички видове лекарствени продукти
- Затруднен достъп до специализирана медицинска помощ – ограничен брой направления
- Сигнали за корупция при явяване на ТЕЛК
- Затруднена процедура за явяване пред ТЕЛК – липса на направления, което налага заплащане на прегледи, и забавено издаване на решения на ТЕЛК, определяне на много по-нисък процент и др.
- Непрофесионално отношение на лекарите и медицинския персонал към пациентите
- Непредоставяне на информация на пациента относно хода на лечението, предстоящи манипулации, избор на лекарствени продукти,  възможни рискове и др.
- Заплащане на консумативи на строго определени фирми, без възможност за избор

Въпроси, свързани с други институции – НАП, НЗОК, НОИ, лечебни заведения:
- издаване на европейска здравна карта и правата на здравноосигурените лица в ЕС
- здравни осигуровки
- издаване на болничен лист за временна неработоспособност
- профилактични прегледи
- потребителска такса на инвалиди, бременни и пенсионери
- провеждане на балнео-саниториално лечение в специализирани болници по профилактика и рехабилитация

 

Коментари