Публикация

Национална програма за повишавнане на ваксинопрофилактиката

В Народното събрание се проведе Национален форум за грип 2012. Събитието бе под патронажа на Комисията по здравеопазването при 41-то Народно събрание, а организатор на инициативата е Съюзът на българските медицински специалисти.


На кръглата маса присъстваха д-р Даниела Дариткова – председател на Комисията по здравеопазването, г-жа Десислава Атанасова – министър на здравеопазването, представители на отговорните институции в сферата на здравеопазването, лечебни заведения, съсловни и пациентски организации. Лектори във форума бяха изтъкнати български медицински специалисти и европейски експерти в лицето на д-р Пернил Йоргенсен - епидемиолог в Програмата по грип и други респираторни патогени на Европейския регионален офис на СЗО, доц. Тодор Попов – председател на Съюза на българските медицински специалисти, проф. Мира Кожухарова – национален консултант по епидемиология, д-р Ангел Кунчев – главен държавен здравен инспектор на Република България, доц. Явор Иванов – председател на Българското дружество по белодробни болести, проф. Татяна Червенякова – председател на Българското дружество по инфекциозни болести.

На събитието бе представен проектът на Национална програма за повишаване на ваксиналния обхват на населението срещу сезонен грип, изготвен от работна група в Министерство на здравеопазването.

Програмата е създадена в изпълнение на Резолюция 56.19 на Световната Здравна Асамблея 2003 и Решение на Съвета на министрите на Европа от 22.12.2009 г. за увеличение на 75% ваксинален обхват с противогрипни ваксини на възрастното и високорисково население до 2014-15 год.

„През последните години сме свидетели на негативна тенденция във ваксиналния обхват с противогрипни ваксини. Нивото на имунизационен обхват в България е под 4%, а за сезон 2011-2012 г. – дори под 3%“, коментира д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор.

Д-р Кунчев допълни, че към момента у нас няма разработен механизъм за финансиране на препоръчителните ваксини, което е една от основните пречки за осъществяването на широки ваксинационни програми.  От съществено значение за подобряване на ваксиналния обхват е и мотивирането на общопрактикуващите лекари.

Пречки за доброто планиране и координация на дейността са и липсата на данни за ваксинално покритие на децата, възрастното и високорисковото население, както и недостатъчната информираност на широката общественост и медицинските специалисти.

За да се увеличи ваксиналният обхват с противогрипни ваксини, в Националната програма ще бъдат заложени четири основни приоритети:
- Понижение на заболяемостта и смъртността чрез ефективна ваксинация на високорисковите групи;
- Преодоляване на бариерите за постигане на висок ваксинален обхват;
- Осигуряване на по-добра информираност и комуникация в посока информирано съгласие за ваксинация;
- Мониториране на ваксиналния обхват.

Проф. Татяна Червенякова, председател на Българското дружество по инфекциозни болести, представи данни за необходимостта от противогрипна ваксинация. Тя посочи, че грипът е изключително заразно заболяване. Той често e подценяван и неразбран и не е просто „лоша настинка“. Болестността и смъртността от грип по време на епидемии са значителни, като рискът от развитие на сериозни усложнения е повишен при деца, възрастни и хронично болните пациенти (хронични белодробни заболявания, диабет, сърдечносъдови заболявания, имунодефицитни състояния).

„Над 90% от случаите на смърт, вследствие на пневмония и грип, се случват при възрастни пациенти или други високорискови групи. При диабетиците например инфекцията води до безконтролна хипергликемия. Ежегодно между 10,000 и 30,000 смъртни случаи сред диабетици са причинени от пневмония, вследствие на грип“, допълни проф. Червенякова.

„От съществено значение за повишаването на обхвата с противогрипни ваксини е ролята на медицинските специалисти и медицинските дружества, както в проактивното отношение и препоръка за ваксинация към пациентите, така и в обучението на студентите по медицина и в следдипломното обучение на медицинските специалисти по въпросите на ваксинопрофилактиката на грипа“, коментира доц. Тодор Попов, председател на Съюза на българските медицински специалисти.

В хода на дискусията участниците във форума обединиха позициите си по отношение на необходимостта от своевременно приемане  и изпълнение на Национална програма за повишаване на ваксиналния обхват на населението срещу сезонен грип в най-кратки срокове, като се поставят конкретни постижими цели за ваксинален обхват, съгласно препоръките на СЗО и ЕК.

Коментари