Публикация

МЗ стартира кампания обучение на кадрите в спешната помощ

Над 6 500 лекари, медицински специалисти и шофьори ще повишат професионалната си квалификация в рамките на проект, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”.


Министерството на здравеопазването стартира обучение на кадрите в спешната медицинска помощ за повишаване на тяхната квалификация и подобряване качеството на предоставяните здравни услуги. Обучението се провежда по проект „ПУЛСС – Практически увод в лечението на спешните състояния”, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Какви са основните цели, планирани дейности и очаквани резултати по проекта ще бъде обявено на специална пресконференция в понеделник – 8 октомври 2012 г. от  10.00 ч. в Зала №1 на Конгресния център на Хотел „Шипка” в София /бул. „Тотлебен 34-А/. Веднага след нея ще бъде направена демонстрация за оказване на първа помощ на пострадали при различни ситуации в Тренировъчния център на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна помощ „Н. И. Пирогов”.

Това е първото събитие за публичност и информация по проекта  „ПУЛСС – Практически увод в лечението на спешните състояния”. Предвижда се до края на 2013 г. по него да бъдат обучени над 6 500 лекари, медицински специалисти и шофьори в центровете за спешна помощ.

В пресконференцията ще участват министърът на здравеопазването Десислава Атанасова, заместник-министри, членове на екипа по проекта от МЗ и от ръководството на УМБАЛСП „Н. И. Пирогов”. Поканени са и народните представители – членове на Комисията по здравеопазване в НС, директори на големите университетски болници в страната, експерти от 28-те центрове за спешна медицинска помощ в страната, както и представители на Български лекарски съюз и други неправителствени организации в сферата на здравеопазването.

Коментари