Публикация

Глаукомата - тихият убиец

Интервю с д-р Веселин Даскалов, офталмохирург.


Д-р Даскалов, над 65 млн. души по света страдат от глаукома, като приблизително половината случаи остават неоткрити. Защо е така?
Глаукомата е коварно заболяване, една от най-честите причини за слепота, тя е “тих убиец”. Изведнъж установяваш, че с едното око не виждаш, отиваш на лекар и ти казват: атрофия или пълна атрофия на зрителния нерв. Очното нарушение не може да се излекува, което вземе, глаукомата не връща. Но ако проблемът се хване навреме, има решения.                                               

Как се поставя диагнозата?
Нерядко е труден и много трудоемък процес, който иска свръхтърпение и от лекар, и от пациент, серия прегледи. Преди имаше просто измерване на очното налягане и офталмоскопия, понякога се правеше периметрия и гониоскопия (изследване на камерния ъгъл), но все имахме сериозна доза субективизъм. Днешните модерни методи са обективни: безконтактен тонометър (използва се за скрининг), компютърен периметър - с възможности за автоматично сравняване на данните от предходни изследвания, обективизират се измененията на диска на зрителния нерв с томограф.

С оптичната кохерентна томография до вчера се измерваха само слоят на нервните влакна и самият зрителен нерв, процентното съотношение на атрофиралата към здравата част на нерва (екскавация). Докато с новото поколение апаратура, с каквато вече работим в „Пентаграм 2012”, има уникалната възможност за измерване не само на дебелината на неврофибрилерния слой, но и на самите ганглийни клетки в макулата - клетките, които предават информацията от светлочувствителните клетки през техните аксони и образуват зрителния нерв и от там я изпращат към мозъка.

В основата на глаукомата според най-разпространеното мнение е повишено вътреочно налягане. Така ли е?
В основата е нарушената регулация на вътреочното налягане, а повишаването му определя всички симптоми на болестта. Глаукомата е група от дегенеративни заболявания, обединени от признака прогресивно и характерно увреждане на зрителния нерв и на зрителното поле. В над 70% от случаите имаме увеличено вътреочно налягане, а в останалите – съдови промени. Без лечение настъпва частична или пълна слепота.

А кои са основните методи на лечение?
Консервативно, лазерно и оперативно (филтриращи операции със или без импланти). И при лазерното лечение има варианти - селективен лазер, зелен лазер, диодни лазери.

Лазери, импланти, за много хора звучи фантастично, да не кажа  немислимо, по ред причини, включително просто финансови. И те разчитат на едно – на капки и хапчета.
Консервативната терапия започва винаги с избор на простагландинов аналог, медикаменти, одобрени от Европейската глаукомна асоциация като първа линия на лечение заради техния понижаващ ефект върху очното налягане и удобното им приложение – една капка вечер.

Съвременните тенденции в антиглаукомната терапия изискват точно това - максимален ефект и добра поносимост на изписваните капки. Все пак се приема, че това е терапия за цял живот! При прогресия на глаукомата, когато терапията не е била съобразена с основните изисквания или има други фактори, усложняващи заболяването, вече се прибягва до оперативни методи на лечение.

Какво ще посъветвате хората с глаукома за начина им на живот?
Начинът на живот също е контрол на болестта. И психическото, и физическото напрежение вредят, особено вдигането на тежести. Работата с наведена глава и на лошо осветление е риск, тежките храни - също, и цигарите. Много е важен добрият сън, още - движението, разходките. И особено стриктното, педантично спазване на лечебните режими и прилагане на препаратите.

---------------------------------------------

*Д-р Даскалов е специалист по очни болести, офталмохирург. Член на Американската академия по офталмология, Европейската асоциация по катарактна хирургия, бил е началник-отделение „Офталмология” в „Токуда”, сега оперира в Медицински център „Пентаграм 2012” (София), създаден от него.

" }-->

Коментари