Публикация

Безплатни прегледи за тумори на тестисите

Болница „Вита” организира безплатни профилактични прегледи за превенция на туморите на тестисите.


Туморите на тестисите са злокачествени образувания, произхождащи от различни клетки на тестиса, и биват два типа – герминативно клетъчни и негерминативно клетъчни.

При ранно диагностициране на първия тип в 95% от случаите се стига до успешно и окончателно излекуване. В много по-редки случаи става дума за изключително злокачествена форма – хориокарцином, който създава значителни трудности дори и при ранно диагностициране, поради бързото развитие на разсейки.

Мъжете на възраст от 16 до 40 години са в рисков период по отношение на туморните образувания на тестисите, но повечето от тях не знаят това. Единствената възможна превенция е консултацията с уролог.

Безплатните прегледи ще се провеждат от д-р Николай Милушев – Завеждащ урологичното отделение в МБАЛ „Вита” и ще бъдат организирани всеки последен петък от месеца от 14:30 до 17:00 ч.

През настоящия месец прегледите ще се проведат на 26 октомври.

Можете да си запишете час за преглед на тел: 02/960 49 50/51/

Коментари