Публикация

Клиниката по психиатрия на Александровска празнува 130 години

На 10 октомври, в Деня на психичното здраве, Клиниката по психиатрия на Александровска болница ще отпразнува 130-та си годишнина.


Тя е най-старото психиатрично лечебно и учебно заведение в страната. Историята й е свързана със самото създаване на Александровска болница. На 1 януари 1888г. е официално открито психиатрично отделение към Болницата, което на 1 юли 1922г. се реорганизира в първата психиатрична клиника у нас.

В нея са работили най-изтъкнатите български психиатри, основоположници на съвременната клинична школа по психиатрия. Техните трудове са преведени на много езици и до днес получават международно признание.

Днес психиатричната клиника в "Александровска" е с национално значение, с традиции и опит във въвеждането на най-съвременните форми на лечение и грижи за хората с тежки психични заболявания. В нея се осъществява специализирана психиатрична болнична и консултативно-диагностична извънболнична помощ.

От средата на 2009 г. Клиника по Психиатрия е устроена в модерна сграда, изцяло реновирана със средства от Световната банка, Министерството на здравеопазването и програма ФАР. Обновеният интериор осигурява удобства и безопасност за пациентите, създава условия за модерно преподаване и възможности за прилагане на съвременни рехабилитационни програми. В периода 2009-2012 г. през психиатричната клиника са постъпили на лечение над 5000 пациенти с афективни разстройства - депресии, мании, шизофрения, тревожност и други психични заболявания.

Тук се прилага широка гама терапии – съвременно психофармакологично лечение,  психотерапия - индивидуална и групова, психосоциална рехабилитация, обучение в социални умения, психообучение на различни групи пациенти с депресия и шизофрения, както за болните, така и за техните близки т.нар. фамилно консултиране. В клиниката се прилагат успешно и занимателни терапии за лечение, включително за болни извън отделенията в условията на дневен стационар - пациентите моделират, рисуват в условия близки до домашните . Широко приложим метод е музикотерапия и релаксация.

Психиатричната клиника е основна база за обучение на студенти – медици, специализиращи лекари в областта на психиатрията, психолози, социални работници, общопрактикуващи лекари, лекари от системата на спешната помощ и др. В преподаването са въведени високи стандарти, отговарящи на световната наука и практика.

Всяка година Клиниката по Психиатрия традиционно отбелязва Световния ден на психичното здраве. Според проф. Миланова – началник на Клиниката, ръководител на Катедрата по Психиатрия и национален консултант с 30 годишен стаж в Александровска болница, "психичните разстройства засягат около 20% от хората, като честотата на шизофрения е 1%, биполярна афективно разстройство – 1%; депресивни разстройства 9-15%; тревожни разстройства – 5-10%. Във всички немедикаментозни програми противорецидивната профилактика има най-голям смисъл. Подготовката за ресоциализация и извънболнична рехабилитация се основава на възстановяване от психиатрично боледуване и на неговото продължение в естествена среда извън клиниката".

По случай 130 годишният юбилей на Клиниката по психиатрия, екипът обявява Ден на отворените врати. Гостите ще имат възможност да разгледат клиниката отблизо и да проследят историята й в специална презентация.  Предвидена е музикална програма с изпълнения на популярни оперни арии, на китара дуо, салса танци и …торта.  

" }-->

Коментари