Публикация

За нитратите и здравето

По въпроса за нитратите през годините се изписа и изговори много. Оправдан е общественият интерес по тази тема, но не трябва да се правят спекулации.


На практика трябва да се погълне огромно количество зеленчуци с повишено съдържание на азотни торове, за да постъпи в организма токсично количество, което е невъзможно. Много по-сериозно отравяне може да настъпи от употребата на прораснали картофи, които са били съхранявани дълго време преди консумацията им.

Според специалистите човек трудно може да се отрови с нитрати, приети чрез храната.

По-скоро продължителният прием на такива храни може да предизвика натрупване на нитрати в организма. При по-малките деца храните с повече нитрати може да предизвикат стомашно-чревни прояви – гадене, повръщане и разстройства.

Не трябва да се забравя, че страната ни е приела всички европейски норми по отношение на качествата на храните и в частност за допустимите количества нитрати. Дори имаше време, когато българските норми бяха по-строги от европейските. През пролетта опасността от поемане на повече нитрати и по-голяма.  

Много по-сериозно отравяне може да настъпи от употребата на прораснали картофи, които са били съхранявани дълго  време преди консумацията им. Те съдържат силно токсичното вещество соланин. Затова употребата на прораснали картофи трябва да се избягва или, в краен случай, те трябва да се обелват дълбоко и добре да се изкисват във вода.

Коментари