Публикация

Българинът обръща повече внимание на профилактиката през 2012

За осемте месеца на тази година 1 560 488 здравноосигурени лица над 18 години са направили профилактичен преглед при личния си лекар.


Данните на НЗОК сочат, че 123 964 са повече гражданите, които са преминали на такъв преглед спрямо същия период на  миналата година.

Увеличение на профилактичните прегледи има и при децата на възраст от 2 до 7 години. За разглеждания осеммесечен период на 2012 г. по програма „Детско здравеопазване“ личните лекари са извършили 368 915 прегледа в тази възрастова група. За сравнение през същия период на м.г. прегледите са били 354 460.

Във възрастовата група от 0 до 1 година лекарите са извършили близо 407 000 профилактични прегледи. Над 145 000 прегледи са направени на деца между 1 и 2 години и над 330 000 - на деца на възраст между 7 и 18 години.

На децата от 0 до 18 години са направени близо 714 000 имунизации (в т.ч. и Манту).

По програма „Майчино здравеопазване“ за посочения период личните лекари са извършили 6 865 профилактични прегледи на бременни жени, а лекарите специалисти – 265 168.

Сключилите договор с НЗОК общопрактикуващи лекари и лекари-специалисти са задължени да извършват профилактични прегледи и да назначават изследвания и консултации във връзка с тях на лица над 18 години, както и на деца и на бременни жени по програмите „Детско здравеопазване“ и „Майчино здравеопазване“.

Всеки общопрактикуващ лекар е длъжен да постави на общодостъпно място информация относно вида и честотата на профилактичните прегледи и изследвания, на които подлежат лицата над 18 години.

При провеждането на профилактичния преглед в случай, че пациентът попада в определена рискова група (риск да се развият сърдечно-съдови заболявания, злокачествени заболявания или захарен диабет), при необходимост и по преценка на личния лекар, се издава направление за консултация със специалист по профила на риска. Целта е по този начин да бъдат открити и лекувани навреме социално значими и приоритетни за страната заболявания.

Профилактичните прегледи при децата се извършват от личния им лекар, а в случай, че той няма придобита специалност по детски болести, по желание на родителя или настойника, може да се извършват от лекар с придобита специалност по детски болести. Децата до 1 година подлежат на профилактични прегледи ежемесечно, от 1 до 2 години – 4 пъти в годината, от 2 до 7 години – два пъти годишно, а от 7 до 18 години – един път годишно.

Профилактиката на бременните се извършва от специалист по акушерство и гинекология или от личния лекар по желание на жената, като при бременни с повишен риск се осъществява от специалист по акушерство и гинекология.
Коментари