Публикация

Световен ден за борба с остеопорозата

Тази година мотото на инициативата е „Да предотвратим повторно счупване!“.


Световният ден на остеопорозата се чества ежегодно на 20 октомври. На тази дата стартира и едногодишна кампания, посветена на повишаване на глобалната осведоменост относно превенцията, диагностиката и лечението на остеопорозата и метаболитните костни заболявания. Организира се от Международната Остеопорозна Фондация (IOF).

Милиони хора по целия свят страдат от остеопороза. Ето защо Международната Остеопорозна Фондация  нарича заболяването "тихия крадец".

Фрактурата ражда фрактура. Този феномен е добре описан в множество проучвания и обобщен в мета-анализи. Остеопоротичните фрактури най-често засягат гръбначните прешлени, шийката на бедрената кост, предмишницата и китката. Фрактурите на бедрената шийка и прешлените водят до тежка инвалидизация, висока смъртност и значително понижават качеството на живот на пострадалите. Един от всеки пет пациенти с бедрена фрактура умира от усложнения. Хората, болни от остеопороза, често са с намалена или загубена трудоспособност, стават зависими от грижите на близките си и загубват своята независимост.

За профилактика на това заболяване е необходим комлексен подход, който е свързан най-вече с адекватен прием на витамин Д3, калций и физическа активност.

Профилактика с Витамин Д
Витамин Д3 играе съществена роля за здравето на костите. Неговият дефицит може да доведе до рахит в детска възраст, остеопения, остеомалация и остеопороза  при възрастните. Данните за състоянието на витамин Д в България показват, че недостатъчност има при близо 76 % от изследваните хора. При 21% от тях е установено тежко намаление на нивото на витамин Д в кръвта. Най-висок е процентът при възрастните хора (над 60 год) – 25%, последван от хората в средна възраст – 21 % от изследваните.

Витамин Д и фрактурите
Витамин Д е мастно разтворим витамин, който се синтезира  в организма под действието на ултравиолетовите слънчеви лъчи. Често са налице пречки за синтеза му в достатъчни количества – промените в кожата, които настъпват с възрастта, прекалената употреба на слънцезащитни кремове, замърсеният въздух, особености на облеклото.

Витамин Д повлиява риска от поява на счупване, посредством ефекта си върху метаболизма на костите и повлияването на риска от падания. Дефицитът му, освен че нарушава здравето на костите, води при възрастните хора до намалена мускулна сила и тонус. Допуска се, че ниските нива на витамин Д може да са свързани с понижен имунитет, когнитивни (на паметта) увреждания, по-висок риск от рак на гърдата, простата и дебело черво.

Нормално витамин Д има само в някои храни  - сьомга и други морски риби, мекотели, по-малко в яйчен жълтък. Ето защо хранителният прием е недостатъчен източник на  витамин Д. Това налага този витамин да бъде приеман допълнително с медикамент. Съществуват различни форми на витамин Д, както и негови активни метаболити, но Международната Остеопорозна Фондация препоръчва при възможност да се приема допълнително именно витамин Д3, а не други форми, тъй като те не могат да се считат като негови заместители.

Допълнителният прием на витамин Д доказано води до намаляването на костна загуба при възрастни жени и намаляване риска от поява на фрактури. Допълнителни потенциални ползи от приема на витамин Д все по-често се коментират и по отношение на някои хронични заболявания като диабет тип2, сърдечно-съдови заболявания, някои видове рак, автоимунни заболявания, различни инфекции и намаляване на смъртността.

Редовен двигателен режим
Физическата активност е основният естествен фактор за изграждане и поддържане на нормална костна структура и здравина. Заедно с достатъчните нива на витамин Д, физическото натоварване стимулира клетките, образуващи костната тъкан, поддържа адекватен мускулен тонус и сила и подобрява координацията. По този начин двигателният режим и осигурявянето на адекватно ниво на витамин Д в организма са ключови фактори за намаляване на риска от падания, а от там и счупвания. Това е особено важно при по-възрастните, при които обездвижването и недостигът на витамин Д са твърде чести.

Коментари