Публикация

Фондът за лечение ще финансира още 81 деца

81 заявления за лечение одобри на последното си заседание Общественият съвет към "Фонд за лечение на деца".


Осем деца ще се лекуват в чужбина за първи път, а други 16 деца ще заминат за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина.

53 деца ще бъдат подпомогнати за лечението им в България, а четири деца ще бъдат подпомогнати за доплащане на лечението.

Общият размер на утвърдените средства е 1 555 960.45 лв. От началото на годината Фондът е одобрил за лечение 572 деца като отпуснатите средства са над 9,5 милиона лева.

Коментари