Публикация

Нека първата фрактура да е последна...

При остеопороза липсват симптоми, тъй като костната загуба е постепенна и безболезнена. Това е причината, поради която остеопорозата е наречена тихата епидемия.


ФРАКТУРАТА
Всяка година милиони, предимно по-възрастни хора по света, страдат от фрактура на бедрената кост, фрактури на костите на гръбнака, китката, рамото и таза. Получават се при лека травма или без травма, при извършване на обикновените ежедневни дейности. Тези фрактури не са случайност! Основната причина за тях е остеопорозата.

Най-честите фрактури са в областта на прешлените и лъчевата кост на ръката, а най-тежката е в областта на бедрената шийка. При жените над 45 години дните, прекарани в болница заради фрактура от остеопороза, са повече от дните, прекарани заради заболявания като захарен диабет, миокарден инфаркт и рак на гърдата.

60% от пациентите нямат никакви оплаквания до настъпване на първата фрактура. Ето защо най-често първият симптом на остеопорозата е фрактурата. Не са редки случаите, в които се стига до деформация тип „приведен гръбнак”, наречен още „вдовишка гърбица”.

Остеопоротичните фрактури са огромно бреме за възрастните хора и здравните бюджети.
• Една от две жени и един от всеки пет мъже над 50 години получават остеопоротична фрактура през останалата част от живота си.

• През 2000 г. са регистрирани около 9 млн. нови патологични фрактури, от които 1,6 млн. бедрени, 1,7 млн. в китката, 0,7 млн. в раменната кост и 1,4 млн. на прешлените.

• През 2005 г. разходите за остеопоротични фрактури в Европа са били 32 млрд. евро годишно, като се очаква да се увеличат до 38,5 млрд. евро през 2025 г.
20-24% от хората с бедрена фрактура умират до края на първата година след инцидента. Останалите локализации на фрактурите също се асоциират с повишена смъртност.

Фрактурата е с предупредителен знак: една фрактура води до друга
(каскаден механизъм).

Претърпелите остеопоротична фрактура са два пъти по-застрашени  от следващи фрактури, ако не лекуват причината - ОСТЕОПОРОЗА.

Една от всеки четири жени с вертебрална фрактура получава втора в рамките на една година.

Световна кампания за излизане от фрактурната каскада
Тази година Международната фондация по остеопороза (IOF) посвещава Световния ден за борба с остеопорозата на световна кампания, имаща за цел прилагането на мултидисциплинарни модели за предотвратяване на втора фрактура. IOF вярва, че това е най-важното нещо, което може да бъде направено за директно подобряване на грижите за пациентите и намаляване на спиралата от фрактури, свързани със страдание за пациента и разходи за здравеопазване в световен мащаб.

Лечението на остеопорозата при пациентите с преживяна фрактура може да намали риска от следваща фрактура с локализация в бедрото с 20-25%.

Грижите в тази насока са крайно недостатъчни
• Националните, регионалните и местните одити, извършени по света, са показали, че средното ниво на профилактика е изключително ниско.

• 80% от пациенти с фрактури не прилагат лечение за остеопорозата и следователно рискът от следващи фрактури при тях е много висок.

Три ключови послания към здравните специалисти         
1. Обърнете внимание на вторичната превенция на остеопоротичната фрактура.
80% от пациентите с фрактура не се изследват за остеопороза и не се лекуват. Това резултира в отключване на фрактурната каскада, тоест рискът от следващи фрактури се увеличава.

2. Първата фрактура е червен светофар за здравните специалисти.
Възрастните, които вече са претърпели една фрактура, са с два пъти по-висок риск от следваща. Фрактурата при пациенти на 50 години е сигнал за изследване на костната минерална плътност и евентуално лечение.

3. Ефективното решение:
Координатор базиран постфрактурен модел на вторична превенция.  Коментари