Публикация

Добрият, лошият и общият холестерол....

Съвременната оценка на “липидния” риск от атеросклероза предполага анализирането на поне три показателя: общ холестерол, триглицериди и „добър холестерол”.


Изследването на нивото на общия холестерол е недостатъчно, за да се определи рискът от атеросклероза, твърдят специалистите.

Общият холестерол е сумарна концентрация от нивата на холестерола във всички съдържащи се в кръвта липопротеини (сложни съединения, изградени от белтъци и мазнини); които обаче влияят по различен начин на риска от атеросклероза.

Съвременната оценка на “липидния” риск от атеросклероза предполага анализирането на поне три показателя: общ холестерол, триглицериди и „добър холестерол”. Тези показатели позволяват да бъдат изчислени допълнително нивата на „лошия холестерол” и други много важни съотношения.

Според учените, когато специалистите говорят за „лош" и „добър” холестерол, става въпрос за един и същ холестерол, но разликата е в неговия произход и в ефекта му върху човешкия организъм.

„Лошият” представлява натрупване на холестерол в липопротеините с ниска плътност. Именно той причинява ранна коронарна болест на сърцето. „Добрият” холестерол се съдържа в липопротеините с висока плътност.

Той е свързан с някои важни биологични функции - синтез на клетъчни мембрани, хормони и витамини и др. Когато концентрацията му е намалена, рискът от атеросклероза се увеличава.Коментари