Публикация

НЗОК иска ефективен механизъм за договаряне на лекарствените отстъпки

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще настоява за промени в нормативната уредба, с които ще има възможността да постигне по-добри резултати при договаряне на отстъпки от стойността на всички лекарствени продукти за домашно лечение, за които заплаща напълно или частично.


Целта е да се постигне по-ефективно управление на обществения ресурс като се създаде законов механизъм, чрез който със средствата от бюджета на НЗОК да бъдат заплащани само лекарствени продукти, за които са договорени отстъпки.

На 12 октомври Касата отправи покана към 146 фирми, притежатели на разрешение за употреба на лекарствени продукти, за да бъдат договорени отстъпки от стойността на всички 1784 лекарства, заплащани от НЗОК.

До 31 октомври  само две фирми са подали документи за предоставяне на отстъпка от цената на общо 3 лекарствени продукта.

При действащата нормативна уредба НЗОК не разполага с механизъм, чрез който да задължи фирмите да договарят отстъпки от стойността на медикаментите.

Процесът по договаряне на отстъпки не е ограничен с краен срок и притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти могат да предлагат такива по всяко време. НЗОК гарантира, че всяко новопостъпило предложение ще бъде разгледано максимално бързо.

Коментари