Публикация

Обучителен семинар за диабета

По повод 14 ноември - Световният ден на диабета, Българска асоциация „Диабет” организира Национален обучителен семинар за председателите на диабетните дружества от страната.


Целта на семинара е чрез конструктивна дискусия да бъдат споделени знания, опит и добри практики.

Семинарът ще се състои на 10 и 11 ноември в София. Участие може да се заяви до 6 ноември на тел.02/9310779 или при регионалния координатор.

Участниците ще имат възможност да дискутират свободно по темите, а също така и да получат материали, които ще са от полза за тяхната дейност в дружествата. Провеждането на настоящия семинар е в рамките на инициативата  „Ноември – Месец на диабета”.


Повече информация може да откриете тук.

Коментари