Публикация

Рефрактивната хирургия – забравете за очилата

Интервю с д-р Веселин Даскалов, офталмохирург.


Д-р Даскалов, макар хората с постоянни очила и лещи да свикват с тях, у повечето остава мечта някога да ги захвърлят. Винаги ли това е възможно: и при късогледство, и при далекогледство, и при астигматизъм?
Да, съвременната очна хирургия и апаратура позволяват чрез различни прецизни микрохирургически операции да бъде отстранен всеки един от изброените проблеми, както и комплексни проблеми. Решението е рефрактивната хирургия.

Моля Ви да изясним какво е рефракция.
Рефракция, или пречупване е оптичен термин. Окото е система от лещи, като всяка има т.нар. фокусно разстояние, на което се формира точният образ при пречупване в нея на светлинни лъчи от безкрайно отдалечени предмети. Това е постоянна величина, зависеща от радиуса на извивката на дадената леща. В здравото око фокусното разстояние е 23,5 мм и точно на това разстояние се намира ретината.

При нормално зрение образът на предметите се формира точно върху ретината. Нарушенията в рефракцията са основната причина за лошото зрение. При късогледството образът се формира пред ретината - или е увеличена дължината на окото, или роговицата има по-голяма пречупваща сила и фокусното разстояние е по-малко, или ги има и двете нарушения. При далекогледство образът се формира зад ретината, или роговицата е с по-слаба пречупваща способност. При астигматизма се нарушава сферичността на роговицата, в различните меридиани пречупващата й сила е различна и образът, получен от преминалите светлинни лъчи през нея, е изкривен.

След 40 години от живота на човека настъпват склеротични промени в самата леща на окото, ядрото се уплътнява, нарушава се способността на окото да акомодира и се получава четвъртият вид нарушение на пречупването – старческо далекогледство. Но всичко това вече е отстранимо с лазерна хирургия. Лъчът на съвременния ексимерен лазер или по-точно фемтосекунден лазер свръхпрецизно и щадящо въздейства на роговицата, чрез което променя профила й така, че става възможно да се коригират всички видове и степени на рефракцията.

Популярно се казва, че се извършва "изпарение" на роговичните слоеве. Как все пак се постигат конкретните корекции?
При „изпаряване” в централната зона роговицата става по-плоска и така се коригира късогледството. Ако периферната зона на роговицата се "изпарява", а централната става по-изпъкнала, се коригира далекогледство. Дозираното въздействие на лазера в различните меридиани на роговицата коригира астигматизма. Възстановяването е много бързо, пациентът вижда като човек с нормално зрение още на другия ден. Излишни стават очилата, както и контактните лещи. Има, разбира се, и ограничения за тази операция. Тя не се прави преди навършването на 18 години, при бременност и кърмене.

Противопоказания са автоимунните заболявания, имунодефицитните. Забранена е за пациенти, при които трябва да се коригира единствено око, ако дебелината на роговицата не е достатъчна, при болни от глаукома, кератоконус, прогресираща миопия, катаракта, с herpes simplex и herpes zoster и на оперирани заради отлепване на ретината. Още - за пациенти с диабет, с кардиостимулатор или при ендогенни психози, при болни с остри и хронични възпалителни заболявания на очите, промени в очното дъно и промени в ретината, които изискват профилактична лазерна коагулация.

А откога се работи рефрактивна хирургия?
Първата такава процедура на зрящо око е през 1988 г. в New Orleans - USA. Оттогава в света са извършени над 40 000 000 лазерни рефрактивни операции. В България те се правят от 1996 година, когато беше открит първият очен лазерен център в Ихтиман, а след това и в София. Аз бях един от първите, които имаха щастието да започнат тази хирургия. Вече имаме достатъчно натрупан клиничен и теоретичен опит, три пъти се смениха и поколенията апарати, с които се работи, и много очни центрове у нас вече я правят.

Коментари