Публикация

Стресът на работното място носи загуби за работодателя

Работодателите трябва да отделят повече внимание на психологическото състояние на своя персонал, да полагат грижи за намаляване на стреса и тревожността в работната среда, като това пряко се свързва и с успешния бизнес на компаниите.


Най-уязвимата група се оказват мениджърите от средното ниво, посочват експертите.

Психолозите предлагат решение - да се установи добра комуникация с работниците и служителите, да се обръща внимание на нуждите на персонала, да се работи на по-гъвкав график и възможност за допълнителни почивни дни.

Подобни мерки, твърдят изследователите, ще намалят три пъти заболяванията, свързани със стреса на работното място.

Психолозите посочват още, че психологическото и емоционалното състояние на сътрудниците и взаимоотношенията им с ръководството са много важен аспект от постигането на добри резултати в дейността на всяка компания.

Коментари