Публикация

Регионалният съюз на болниците „Стара планина” работи вече 15 години

Всичко започна с посещението на представители на Фондация Интер Асист, Швейцария, в региона на Централна Стара планина през 1996г.


Обиколиха болниците в Трявна, Габрово, Априлци (тогава там имаше малка болница), Троян и Тетевен и се убедиха, че в тях работят добри специалисти и сърцати ентусиасти, които трябва да подкрепят, за да се подобри медицинското обслужване. По време на семинар през май 1997г. директорите на тези лечебни заведения обсъдиха идеята за обединяване на болниците и така се роди РСБ!

И до сега  е единствена  регионална организация, която обединява усилията на членовете си – общински и областни болници в региона на Централна Стара планина. Членове са многопрофилните болници за активно лечение в Трявна, Габрово,  Севлиево, Троян, Ловеч, Тетевен, Луковит. Дейността на Съюза до влизането на България в Европейския съюз се финансираше основно от членски внос и Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и активно си партнираше с болници от регион Бернер Оберланд – Тун, Цвайзимен, Интерлакен, Фрутиген.

Първият председател на УС бе д-р Станка Борисова (бивш директор на МБАЛ Габрово), следвана от д-р Михаил Карафезов (народен представител в 38 НС) и д-р Пенко Бамбов (Управител на МБАЛ Троян).

От 2004г. Съюзът е  активен член на Европейското сдружение на болничните директори със седалище в Брюксел.

През изминалите 15 г. 45 лекари и 10 медицински сестри  проведоха практики в швейцарски болници, бяха проведени повече от 20 семинари за специалистите по здравни грижи и за болничните мениджъри. През 2006 и 2007г. се проведоха международни конференции за ръководители на лечебни заведения, в партньорство с Европейското сдружение на болничните мениджъри.

През 2011г. 10 лекари от болниците, членове на РСБ, бяха на двуседмична практика в Кипър по проект, подкрепен от Програма Учене през целия живот. Съюзът беше водещ партньор и в проект ИнФорм - борба със затлъстяването в детска и юношеска възраст, финансиран от Европейската агенция за публично здраве.

 

Коментари