Публикация

14 ноември – Световен диабетен ден

С кратък тест всеки може да определи какъв е рискът да развие диабет тип 2.


Захарният диабет е световен проблем. Наблюдава се нарастване на броя на хората с диабет и послеващо увеличени на здравните разходи за това заболяване. На всеки 5 секунди един човек се разболява от захарен диабет, а за  година този брой е 6 млн. души. Броят на хората с диабет ще се увеличи до 500 млн. в рамките на едно поколение (за 20 години). Честотата на захарния диабет в България е 9% (според IDF Atlas 2009). Диабетът засяга хора от всички възрасти, като и все повече деца се разболяват от захарен диабет тип 2, до скоро преобладаващ само при възрастните. Най-засегнати са мъжете и жените на възраст между 35 и 64 години.

За съжаление, 50% от хората с диабет не знаят, че са болни. Това е много тревожен факт, тъй като, когато не се лекува навреме и с подходящите медикаменти, той води до редица усложнения. Това е голям проблем и затова все по-често се говори за ранното откриване и за състоянията преди появата на диабета, които са голям  рисков фактор, както за поява на диабет, така и за сърдечно-съдови заболявания.

Предиабет
Предиабет е състояние, свързано с нарушена гликемия на гладно и/или нарушен глюкозен толеранс. Предпоставка за това са начинът на живот и хранене на съвременния човек и редицата рискови фактори, които му влияят.

Нарушена гликемия на гладно – е състояние, при което е налице високо ниво на кръвна захар (от 6,1 и 6,9 mmol/l), измерено сутрин на гладно, но то не е достатъчно високо, за да се класифицира като диабет. Честота около 5% и преобладава при мъже.

Нарушен  глюкозен толеранс – е термин, с който се дефинират стойности на кръвната захар между 7 и 11 mmol/l 2 часа след хранене. Честота му е около 8% , налбюдава се главно при жените, като нараства с възрастта.

И двете състояния са свъзрани с повишен риск от сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност. (Например, рискът от смъртност при хората с нарушен глюкозен толеранс - 1.48 пъти по-висок, в сравнение с хората с нормален глюкозен толеранс). Честотата на двете предиабетни състояния е около два пъти по-висока от тази на захарния диабет!
 
Около 25% от лицата с нарушена гликемия на гладно и 25-30% от лицата с  нарушен глюкозен толеранс (НГТ) ще прогресират към захарен диабет, с всичките произтичащи от това усложнения. Когато се вземат адекватни мерки,  25-40% от лицата с нарушена гликемия на  гладно и 25-30% от лицата с нарушен  глюкозен толеранс, ще се върнат към нормално състояние - т.нар. нормогликемия и няма да са застрашени от това заболяване. За съжаление останалите 35-50% ще запазят състоянието на  предиабет.

Какво е диабет тип 2
Диабет тип 2, наричан още и неинсулинозависим диабет или диабет на възрастните хора, се среща при повече от 90% от всички случаи на диабет. Заболяването се характеризира с инсулинова резистентност и/или относителен недостиг на инсулин.  В следствие на това се повишава нивото на кръвната захар - хипергликемия. Заболяването в дългосрочен аспект е свързано с увреждания на редица органи и системи.

Диабет тип 2 обикновено се появява след 40-годишна възраст, но може да възникне  и по-рано, особено в страни  с широко  разпространение на това заболяване. Този тип диабет може да остане незабелязан в продължение на много години и диагнозата доста често се поставя след възникването на усложнения от него. Появата на диабет тип 1 обикновено е внезапна и драматична, докато симптомите на диабет тип 2 често могат да бъдат леки или да липсват, което прави откриването на този тип диабет трудно в началото.

Рискови фактори за поява на диабет тип 2
Някои от рисковите фактори,  свързани с диабет тип 2 са:
■ Затлъстяване
■ Липса на достатъчно физическа активност
■ Възраст
■ Инсулинова резистентност
■ Фамилна обремененост за диабет

Промените в хранителните навици и физическата активност, свързани с бързото развитие и урбанизацията, доведоха до рязко увеличаване на броя на хората, страдащи от диабет.

Бременните жени, които са с наднормено тегло и  са били диагностицирани с нарушен глюкозен толеранс или фамилна анамнеза за диабет, са изложени на повишен риск от развитие на гестационен диабет. В последствие тези жени са изложени на повишен риск и от развитие на диабет тип 2.

Превенция на диабета
В настоящия момент диабет тип 1 не може да бъде предотвратен. За разлика от него, появата на диабет тип 2 би могла да бъде възпрепятствана в много случаи чрез поддържане на здравословно тегло и физическа активност. Изследвания в Китай, Финландия и Съединените щати са потвърдили това.

Международната Диабетна Федерация ( IDF) препоръчва всички хора с висок риск от развитие на диабет тип 2 да бъдат активно търсени  чрез скрининг. Целта е да бъдат лесно открити чрез попълване на въпросник за оценка на рисковите фактори като възраст, обиколка на талията, фамилна анамнеза, състояние на сърдечно-съдовата система и т.н.  

Фармацевтична фирма Мерк Сероно, като социално ангажирана компания, организира разпространение на този тест в една от големите хранителни вериги в гр.София и апелира населението към самооценка като ранна стъпка към профилактика на диабета.

Тестът за оценка на риска от диабет е изключително лесен за попълване и може да насочи много хора, неподозиращи за своя риск към ранното му откриване и предприемане на необходимите мерки, за да не се стига до диабет. След като се установи наличие на висок риск от развитие на диабет, трябва да се направи изследване на кръвната захар, за да се установи дали има повишена глюкоза на гладно или нарушен глюкозен толеранс. Тези две състояния показват повишен риск от развитие диабет тип 2. Превантивните мерки трябва да са насочени към лицата, изложени на повишен риск, с цел да забави или да се избегне появата на диабет тип 2.

Тестът може да откриете тук.


Коментари