Публикация

Световен ден на ХОББ

Българското дружество по белодробни болести ще отбележи Световния ден на ХОББ като на 14 ноември от 14:00 ч до 18:00 ч белодробни специалисти ще извършват безплатно изследване на дишането и попълване на въпросници в различни болнични заведения в страната.


Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е един от най-сериозните проблеми на здравеопазването в световен мащаб, свързан най-вече с тютюнопушенето. Смята се, че един на всеки 10 възрастни над 40 години вероятно има ХОББ. Почти 3 милиона души умират от ХОББ по света всяка година.

Прогнозите са, че ХОББ към 2020 г. ще бъде трета причина за смърт в световен мащаб след сърдечния инфаркт и мозъчния инсулт. Над 38,6 милиарда евро струва лечението на ХОББ по данни на Европейския съюз. Въпреки високата заболеваемост от ХОББ, информираността на хората за болестта е крайно недостатъчна – 75% от болните не знаят, че имат това заболяване. Задача на медиите е да алармират обществеността за тази подценявана, но с много тежки последствия болест.

ХОББ заема приоритетно място сред болестите на нашето население. Едно скорошно прецизно проведено проучване в Плевенския регион показа честота от близо 15%. Тази цифра показа висока разпространеност и предизвика тревога.

Коментари