Публикация

Касата и фармацевти обсъдиха спорните моменти в договорите с аптеките

На работна среща между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и представители на Българския фармацевтичен съюз, Националната аптечна камара и собственици на аптеки бяха обсъдени спорните моменти в договора за работа през 2013 г. между НЗОК и търговците на дребно.


По предложение на НЗОК спорният текст, с който се регламентира даването на отстъпка при частично платените лекарства, няма да бъде част от договора с аптеките.

Той ще бъде точно регламентиран в Наредба 10 за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти. Целта е да се намери механизъм, чрез който максимално да бъдат защитени интересите на пациентите, като се намали стойността, която те доплащат за частично реимбурсираните от НЗОК лекарства.   

На срещата бе дискутиран и въпросът за това колко време е необходимо в аптеката за обработка на една рецепта. Всички участници в срещата се обединиха около мнението, че трябва да има стандарти, в които да се регламентира това време, като на този етап въпросът остава за обсъждане. НЗОК очаква конкретни предложения от фармацевтите, които ще бъдат разгледани на следваща среща.   

Коментари