Публикация

Касата ще заплаща асистираната репродукция през 2013

В Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) се проведе работна среща във връзка с прехвърлянето на заплащането за асистирана репродукция от Министерството на здравеопазването към НЗОК.


От следващата година НЗОК ще заплаща процедурите и медикаментите за ин витро, които към момента се осигуряват от Фонд „Асистирана репродукция“. За целта в бюджета на институцията са предвидени 15 000 000 лв.

Изяснено бе, че ще бъде запазен досегашният процес на работа на Фонда и няма да има промяна при процедурата по кандидатстване.

Обсъден беше и въпросът за начина, по който ще се отпускат необходимите  лекарства. Според НЗОК това трябва да става чрез аптеки в болниците, защото по този начин ще има механизъм за проследяване и контрол. От страна на институцията беше обещано съдействие на клиниките при сключване на договори с аптеки, чрез които да се получават необходимите медикаменти.

Окончателно този въпрос ще бъде решен през следващата седмица. На срещата с ръководството на НЗОК присъстваха представители на пациентски организации, управители на клиники за ин витро процедури, както и водещи специалисти по репродуктивна медицина.

Коментари